Het marktplein omstreeks 1900 en later

De linde (de lnt)

Vele eeuwen vergaderden onze wethouders onder deze dorpsboom.
Hier werd ook recht gesproken, onder de blote hemel en 'bij klimmende zonne'.

De linde (de lnt)

Ook werd in de schaduw van zijn uitgespreide takken reeds in 1727 de wekelijkse botermarkt gehouden.
Oorspronkelijk had onze eeuwenoude dorpslinde, naar oudgermaans gebruik, nog drie verdiepingen.
Hij moet vast meer dan 400 jaar oud zijn vermits reeds rond 1600 er 'Sieke-onder-de-Linde' te vinden werd gelegd onder de toen voorzeker volwassen linde.

Edward Sneyers sluit niet uit dat de boom geplant werd in 1332 toen Retie afgescheiden werd van Geel en een zelfstandige heerlijkheid werd.

In 1891 kreeg hij een ijzeren onderschraging en in 1988 werd deze vervangen door een ondersteuning in padoekhout.
Dat jaar kreeg onze lnt ook een grondige opknapbeurt.
Bij KB van 19 februari 1951 werd hij erkend als landschap, bij KB van 2 juni 1988 als monument.

De Sint-Martinuskerk
De oude kerk werd in 1871 afgebroken.
De huidige kerk in spitsboogstijl dateert van 1872.
De toren is van vr 1500.
Tussen de lindeboom en de kerk liep de buurtspoorweg Turnhout-Meerhout.
Rond de kerk lag, ingesloten door een ijzeren hek op blauwe arduin geplaatst in 1864, het kerkhof met zijn honderden kruisen van 'gewone' mensen.
De rijken werden in de kerk begraven.
In 1924 werd het kerkhof overgebracht naar de Asberg.

Lees hier meer over de Sint-Martinuskerk..

De Sint-Martinuskerk

Het grafmonument van Lodewijk De Koninck


Monument voor Lodewijk De KoninckHet grafmonument van Lodewijk De Koninck (Hoogstraten 1899-Retie 1924), staat links vr de kerk.


Onderwijzer, inspecteur, dichter De Koninck werd op 1 september 1929 herdacht.


Het monument is een werk van beeldhouwer L. Jacobin uit Borgerhout.


De Koninck woonde in de Sint-Martinusstraat.
In de voorgevel prijkte vroeger een gedenksteen met de woorden: 'Hier leefde en stierf dichter Lodewijk De Koninck 1899-1924.'

Lees hier meer over Lodewijk De Koninck.

Het H.-Hartbeeld

Het H.-Hartbeeld, rechts voor de kerk, werd ingehuldigd tijdens een grootse H.-Harthulde in 1925, toen August Raeymaekers pastoor was.


Het beeld is een werk van ontwerper-beeldhouwer Bruno Gerrits.

H. Hartbeeld


Een publieke waterplaats
voor mannen (pisbak, urinoir, pissoir, pissien, pissijn) bevond zich bij het begin van de trappen die naar de kerk leidden.
Het was de plaats van de laatste kans vooraleer de lange kerkdiensten bij te wonen.

Bijna vlak onder de toren en tegenover de lindeboom (op het vroegere kerkhof) stond het witgekalkte gemeentehuisdat afgebroken werd in 1898.

Vlak achter dit gemeentehuis, ook op het kerkhof, bevond zich de school die in 1811 afgebroken werd.

Tussen De Keizer en de lindeboom stond een stenen pomp die heel fris en aangenaam water gaf.
Midden op de Markt staat nu nog een grotere pomp in arduin.


Op 22 augustus 1914 brandde een deel van de huizen rond de Markt af, vooral langs de kant van de Peperstraat.Het was een represaille van Duitse Uhlanen die door Arendonkse gendarmen beschoten waren van achter het gemeentehuis.

De afgebrande Markt

Het gemeentehuis

Het gemeentehuis

Op de raadszitting van 14 oktober 1896 werd beslist een nieuw gemeentehuis te bouwen.


De architect was Pierre Langerock uit Leuven; de aannemer was August Leurs uit Geel.


Het werd in 1898 in gebruik genomen, en achtereenvolgens in 1966, 1992 en in 2005 vernieuwd en vergroot.
De noordzijde van de marktOp de grote open ruimte werd destijds de veemarkt gehouden.


Omstreeks 1950 zien we hier al n auto bollen.
De noordzijde van de markt

De oostzijde van de markt

De oostzijde van de markt.


Om hier de weg naar Arendonk en Postel doorgang te kunnen geven, kapte men eertijds letterlijk een stuk uit de bebouwing.


Dit is nog steeds goed te zien aan het caf rechts van de weg.
De weg naar Mol.


Van hieruit vertrekt de weg naar Dessel en Mol.


Vroeger was hier slechts een smal pad dat van Werbeek kwam.


De weg naar Mol liep toen door de Molenstraat.
De weg naar Mol

De zuidzijde van de markt

De zuidzijde van de markt.


Men ziet hier duidelijk dat er een stuk van de Lindenboom gehakt is om doorgang te verlenen aan de weg naar Mol en de tram.
De westzijde van de markt in 2006, gezien vanuit de kerktoren.

De westzijde van de Markt

En zo was het vroeger...En zo was het vroeger ..........