Burgerlijk bestuur te Retie

Lijst burgemeesters             Lijst secretarissen


Burgemeesters van Retie vanaf 1830

1. Pieter Jozef Van den Eynde (1830-1839)

  Geboren te Retie op 9 januari 1783, was hij eerst secretaris van de gemeente, tevens notaris. Hij was gehuwd met Clara Antonia Mundelaers van Herentals. In 1817 volgde hij zijn overleden vader Pieter Jan Baptist, als Hollandse burgemeester op, nam in oktober 1830 als suppleant deel aan de werkzaamheden van het Nationaal Congres te Brussel en was provinciaal raadslid voor het kanton Arendonk. Hij overleed te Retie op 18 mei 1839, in de ouderdom van 56 jaar. Hij had slechts n kind, Ludovicus Dominicus, onze 3e Belgische burgemeester.

2. Karel Gilbert Van den Eynde (1840-1869)

  Deze, de jongste broer van voorgaande burgemeester, werd op 21 december 1791 te Retie geboren. Hij was huidevetter van beroep en huwde in 1828 met Pauline Van Gansenwinkel. Van 1840 tot aan zijn dood, in 1869, was hij burgemeester van onze gemeente. Hij liet acht kinderen na.

3. Ludovicus Dominicus Van den Eynde (1870-1877)

  Hij was de zoon van de eerste burgemeester. Eerst gemeenteontvanger, daarna notaris (1840), werd hij op 16 februari 1870 ingehaald als derde burgemeester. Hij was ongehuwd en stierf op 7 maart 1877 in de ouderdom van 62 jaar.

4. Henricus Van Herck (1877-1892)

  Benoemd bij K. B. van 8 augustus 1877 was hij 15 jaar burgemeester en stierf te Retie op 15 maart 1892 in de ouderdom van 72 jaar. Hij was gehuwd met Anna Catharina Adriaensen.

5. Frans VanGansewinkel (1892-1893)

  Deze burgemeester was de zoon van brouwer Arnold Van Gansewinkel en van Pauline Janssens. Hij werd burgemeester in mei 1892, doch legde in 1893 zijn ambt neer en overleed op 5 juni 1910, in de ouderdom van 73 jaar. Hij was ongehuwd.

6. Alo´s Van Gansewinkel (1895-1920)

  In 1895 volgde hij zijn broer Frans als burgemeester op. Hij was gehuwd met Elisabeth Mertens en stierf te Retie op 29 maart 1920, in de ouderdom van 72 jaar.

7. Alo´s De Vel (1921-1938)

  Notaris Alos De Vel werd te Retie geboren in 1861 en was gehuwd met Eulalie Vanderbeuren. In 1921 werd hij burgemeester van Retie en nam ontslag in 1938. Hij overleed op 3 januari 1945 in de ouderdom van 83 jaar.

8. Edgard De Vel (1939-1943)

  Zoon van de voorgaande, evenals zijn vader notaris, werd hij op 10 april 1939 ingehaald als burgemeester van onze gemeente en bekleedde dit ambt tot in mei 1943. Verhuisde naar Antwerpen, overleed er in oktober 1952 en werd 18.10.52 te Retie begraven. Hij was 56 jaar oud.

9. Jan Praet (1943-1944)

  Dokter Jan Praet, geboren te Antwerpen op 25 december 1910, werd als burgemeester aangesteld in september 1943 en bleef dit tot september 1944.

10. Constant Graulus (1947-1952)

  Zoon van oud-onderwijzer Cornelis Graulus. Hij werd geboren te Retie op 7 februari 1871. In 1921 werd hij schepene van openbare werken. Hij werd in ons dorp als burgemeester ingehaald op 20 juni 1947. In 1952 nam hij ontslag en overleed op 6 maart 1955.

11. Frans Schepens (1953-1964)

  Geboren te Meerhout op 3 april 1887. Bij K. B. van 1.1.1953 benoemd tot burgemeester van Retie. Overleed op 14 mei 1964.

12. Jos Van Looy (1965-1982)

  Hij werd geboren te Retie op 30 maart 1922, en werd als burgemeester ingehaald op 2 mei 1965. Hij overleed op 31 maart 2012 in het AZ Turnhout, op de campus Sint-Jozef.

13. August Adriaensen (1983-2001)

  ????

14. Francis Schepens (2001-2012)

  ????

15. Patrick Geuens (Vanaf 2013)

  ????
Terug naar boven


Secretarissen van Retie vanaf 1830

1. Jan Baptist Geerts (1818-1844)

  Hij was de zoon van Jan Baptist Geerts en van Ida Smeyers en werd op 13 maart 1766 geboren. Eerst klerk op het gemeentehuis werd hij in 1818, onder het Hollands bestuur, secretaris van onze gemeente en bleef dit tot aan zijn dood, in 1844. Secretaris Geerts was ongehuwd.

2. Petrus Jaannes Willekens (1844-1887)

  Zijn ouders waren Matheus Willekens, lakenfabrikant alhier, en Dorothea Maria Helena Geerts. Hij was gehuwd met Anna Theresia Verwaest en werd op 29 april 1844 tot secretaris onzer gemeente benoemd. In augustus 1887 nam hij eervol ontslag en overleed op 28 maart 1894 in de ouderdom van 82 jaar.

3. Remi Willekens (1887-1912)

  Deze derde secretaris, zoon van de voorgaande, was kandidaat-notaris, en volgde zijn vader op 26 augustus 1887 op. Hij was gehuwd met Constantia Van EIst en overleed op 13 juli 1912, in de ouderdom van 51 jaar.

4. Alo´s Willekens (1912-1953)

  De derde uit het geslacht der Willekensen werd op 12 juni 1891 te Retie geboren en volgde zijn vader Remi Willekens op in 1912. Op 29 april 1944 werd hem door het gemeentebestuur hulde gebracht, bij gelegenheid van de 100e verjaardag der aanstelling van zijn grootvader. Een kunstig ge´llustreerd huldeboek werd hem aangeboden. Op 30 april 1953 werd hem eervol ontslag verleend. Hij overleed te Turnhout op 21 november 1963.

5. Jozef Graulus (1953-1987)

  Zoon van oud-burgemeester Constant Graulus. Geboren te Retie op 18 oktober 1925. Tot secretaris benoemd in de raadszitting van 27 april 1953, treedt hij in dienst op 1 juni 1953.

6. Alo´s Noyens (1987-....)

  Zoon van Gust Noyens en Julia Van Ballaer (wonende te Kasterlee). Geboren op 7 april 1959. Opleiding licentiaat bestuurswetenschappen. Van 1988 tot 30.6.1987 werkzaam op het gemeentehuis in Kasterlee. Vanaf 1.7.1987 gemeentesecretaris in Retie.
Terug naar boven